Dirinco - Nederlands | Hemodialyse | Apparatuur | Redsense – Risico’s en kosten terugdringen

Redsense – Risico’s en kosten terugdringen

Het losraken van de veneuze naald tijdens de dialyse vormt voor alle hemodialysepatiënten een gevaar. Er kan al sprake zijn van zwaar bloedverlies voordat de zeer onbetrouwbare bloeddrukalarmering van het dialyseapparaat heeft ontdekt dat er veranderingen in de bloeddruk zijn opgetreden. Binnen 5 minuten na het losraken van een veneuze naald kan een doorsneepatiënt maar liefst 50% van zijn of haar totale hoeveelheid bloed hebben verloren.

 

 

 

Geen elektriciteit
geen gebruik van elektriciteit rond de open wond

Steriel

minder kans op infecties door goedkope wegwerp-sensorpatches

Nauwkeurig

zo ontworpen dat er bij bloed alarm wordt geslagen- de enige detectiemethode die het aantal valse alarmmeldingen tot bijna nul kan beperken

Kosteneffectief

alarmapparaat met een lange levensduur en goedkope wegwerp-sensorpatches

Automatische uitschakeling

als het dialyseapparaat waarop de redsense is aangesloten ook aan de IEC PAS63023-norm voldoet, wordt de veneuze klem automatisch afgesloten als er bloed wordt ontdekt

Geruststellend

een extra paar ogen voor de verpleegkundigen, patiënten en verzorgenden